Grupy docelowe

Grupa docelowa projektu została wybrana w odniesieniu do potrzeby realizacji projektu, dlatego że:
  • poszukiwani są specjaliści w zakresie technologii materiałowych a zwłaszcza dynamicznie rozwijającej się nanotechnologii w szczególności w obszarach materiałowego i technologicznego projektowania maszyn oraz urządzeń stosowanych w maszynach, pojazdach, systemach wytwórczych oraz aparaturze;
  • ważne stało się znaczenie nanotechnologii;
  • odnotowano zainteresowanie studiami na Nanotechnologii i Technologii Procesów Materiałowych.