Zadania

W projekcie NANATRIM zaplanowano następujące działania:
 • Program stypendialny dla najlepszych studentów;
 • Cykl zajęć wyrównawczych z przedmiotów kierunkowych;
 • Cykl zajęć dodatkowych;
 • Kursy językowe i inżynierskie zakończone certyfikatami;
 • Branżowe szkolenia z zakresu umiejętności osobistych i społecznych;
 • Wakacyjny kurs nanoinżynierii;
 • Dofinansowanie rozwoju naukowego najlepszych studentów;
 • Program mentoringu dla najzdolniejszych studentów;
 • Platforma networkingu i e-pracy dla studentów;
 • Staże przygotowujące studentów do pracy w przemyśle;
 • Warsztaty dla osób niepełnosprawnych.