Źródła finansowania

Projekt „NANATRIM – Poprawa atrakcyjności kształcenia na kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych” jest współfinansowany:

  • w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
  • w 15% przez budżet państwa - dotacja celowa