Potrzeba realizacji projektu

Główną potrzebą realizacji projektu jest deficyt na rynku pracy inżynierów, a w szczególności inżynierów mechaników, spowodowany niewielka ilością absolwentów kierunków technicznych. Ankiety przeprowadzone wśród przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem Mechanicznym - Technologicznym potwierdziły popyt na absolwentów Nanotechnologii i Technologii Procesów Materiałowych.
Potrzeba realizacji projektu wynika z problemów szczegółowych, tj:
  • niewielkie zainteresowanie studiami na kierunkach technicznych, istotnych dla rozwoju kraju;
  • niski poziom wiedzy i umiejętności sporej części kandydatów oraz duża dysproporcja pomiędzy absolwentami szkół ponadgimnazjalnych;

  • Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ nie tylko na grupę docelową, ale także na przedsiębiorstwa, które dzięki za trudnieniu wysokowykwalifikowanej kadry wykształconej na kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych odniosą wymierne korzyści.