ZAJĘCIA DODATKOWE

Projekt „NANATRIM – poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przewiduje organizację zajęć dodatkowych, w których mogą wziąć udział wszyscy chętnych studenci Nanotechnologii i Technologii Procesów Materiałowych objęci programem stypendialnym. Zajęcia dodatkowe mają uatrakcyjnić oraz w przystępny sposób przybliżyć świat nauki, co z kolei ma pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie liczby studentów rezygnujących z dalszej edukacji.

Przewidziane w projekcie NANATRIM zajęcia dodatkowe w latach 2012-2015:
Dodatkowe zajęcia laboratoryjne pod nadzorem prowadzącego wykonywane są w celu zwiększenia kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na makrokierunku NANATRIM jak i uatrakcyjnienie kształcenia zostaną przeprowadzone przez pracowników WMT, którzy posiadają niezbędne wysokie kwalifikacje. Zajęcia będą obejmować 1 semestr 38h. przewidziana jednorazowa liczba kursantów to 30 osób.   Więcej informacji na ten temat w najbliższym czasie.