Promocja projektu

W ramach promocji projektu NANATRIM jak dotychczas wykonano następujące działania szczegółowe:

 • Dystrybucja ulotek dla kandydatów na studia na kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych w roku akademickim 2011/2012 w szkołach i prasie codziennej
 • Reklama kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych i zamieszczenie jej na stronie internetowej Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej pod adresem www.imiib.polsl.pl
 • Reklama kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych do zamieszczenia na stronie dotyczącej rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej pod adresem www.rekrutacja.polsl.pl
 • Uruchomienie strony internetowej dla kandydatów na studia na kierunkach prowadzonych przez Instytut Materiałów inżynierskich i Biomedycznych w roku akademickim 2011/2012 pod adresem www.nabornastudia.pl
 • Reklama prasowa projektu NANATRIM w międzynarodowym czasopiśmie naukowym Journal of Achivements in Materials and Manufacturing Engineering w wersji elektronicznej i drukowanej
 • Uruchomienie strony internetowej projektu NANATRIM pod adresem www.nanatrim.pl
 • Reklama projektu NANATRIM na na stronie internetowej Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej pod adresem www.imiib.polsl. pl
 • Wykonanie rollupu dotyczącego projektu NANATRIM
 • Reklama projektu NANATRIM w gablocie Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
 • Akcja promocyjna "Książka dla Każdego" dla studentów kierunku Nanotechnologia i technologie Procesów Materiałowych
 • Szerokie działania promocyjne dotyczące projektu NANATRIM podczas Dniach Otwartych Politechniki Śląskiej
 • Szerokie działania promocyjne projektu NANATRIM podczas wizyt uczniów szkół średnich w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej
 • Uruchomienie strony internetowej dla kandydatów na studia na kierunkach prowadzonych przez Instytut Materiałów inżynierskich i Biomedycznych w roku akademickim 2012/2013 pod adresem www.nabornastudia.pl
 • Dystrybucja ulotek dla kandydatów na studia na kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych w roku akademickim 2012/2013 w szkołach i prasie codziennej
 • Dystrybucja ulotek dla kandydatów na kierunkach realizowanych w ramach programu POKL przez Instytut Materiałów inżynierskich i Biomedycznych w roku akademickim 2012/2013,  w szkołach i prasie codziennej
 • Reklama dla kandydatów na studia na kierunkach realizowanych w ramach programu POKL przez Instytut Materiałów inżynierskich i Biomedycznych w roku akademickim 2012/2013 na stronie internetowej Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej pod adresem www.imiib.polsl.pl
 • Reklama kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych na stronie dotyczącej rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej pod adresem www.rekrutacja.polsl.pl
 • Reklama dla kandydatów na studia na kierunkach realizowanych w ramach programu POKL przez Instytut Materiałów inżynierskich i Biomedycznych w roku akademickim 2012/2013 na stronie Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej pod adresem www.mt.polsl.pl
 • Emisja reklamy o kierunkach realizowanych w ramach programu POKL przez Instytut Materiałów inżynierskich i Biomedycznych w roku akademickim 2012/2013 w radiu RMF MAXXX 
 • Reklama na LEDach na terenie województwa śląskiego kierunków realizowanych w ramach programu POKL przez Instytut Materiałów inżynierskich i Biomedycznych w roku akademickim 2012/2013
 • Uruchomienie strony internetowej dla kandydatów na studia na kierunkach realizowanych w ramach programu POKL przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w roku akademickim 201212013 pod adresem www.nabornastudia.pl
 • Dystrybucja ulotek dla kandydatów na studia na kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych w roku akademickim 201212013 w szkołach i prasie codziennej
 • Dystrybucja ulotek dla kandydatów na studia na kierunkach realizowanych w ramach programu POKL przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w roku akademickim 2012/2013 w szkołach i prasie codziennej
 • Emisja reklamy dla kandydatów na studia na kierunkach realizowanych w ramach programu POKL przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w roku akademickim 201212013 na stronie internetowej Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej pod adresem www.imiib.polsl.pl
 • Opracowanie planu studiów i kart przedmiotów prowadzonych w języku angielskim na kierunkach realizowanych w ramach programu POKL przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w roku akademickim 2012/2013
 • Reklama prasowa projektu NANATRIM w międzynarodowym czasopiśmie naukowym Journal of Achivements in MateriaIs and Manufacturing Engineering vo1.55(2) w wersji elektronicznej i drukowanej
 • Reklama prasowa projektu NANATRIM w międzynarodowym czasopiśmie naukowym Archives of Materials Science and Engineering vol. 49(2) w wersji elektronicznej i drukowanej
 • Akcja promocyjna podczas Seminarium "Książka dla Każdego" dla studentów kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych w dniu 11 stycznia 2013 r.
 • Szerokie działania promocyjne projektu NANATRIM podczas Dni Otwartych Politechniki Śląskiej w dniu 19.04.2013 r.
 • Szerokie działania promocyjne projektu NANATRIM podczas Międzynarodowego Studenckiego Kongresu Naukowego COKÓŁ w dniach 6-10.05.2013 r. w Gliwicach w ramach którego odbyła się Sesja Tematyczna Nanomateriały - Dzisiaj i Jutro
 • Szerokie działania promocyjne projektu NANATRIM podczas wizyt uczniów szkół średnich w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w maju 2013 r.
 • Szerokie działania promocyjne projektu NANATRIM podczas Dni Nauki i Przemysłu w dniu 24. 05.2013 r.
 • Promocja projektu NANATRIM w podręcznikach akademickich" Podstawy nauki o materiałach" L.A. Dobrzański i "Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich" L.A Dobrzański i A Dobrzańska-Danikiewicz
 • Szerokie działania promocyjne związane z realizacją wyjazdów studentów kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych na XXI Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Achievements in Mechanical and Materials Engineering w dniach 23-26.06.2013 r. w Krakowie
 • Szerokie działania promocyjne projektu NANATRIM podczas Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej w dniu 19.10.2013 r.
 • Szerokie działania promocyjne i uczestnictwo w organizacji Wakacyjnych Kursów Nanoinżynierii w Szczyrku w dniach w dniach 23-29.10.2013 r.
 • Promocja projektu NANATRIM w podręczniku akademickim pt. Metaloznawstwo opisowe L.A. Dobrzański